Voda
pro lidskou
potřebu.

 

Zdroj vody

z řadu
vlastní studna, vrt

 

Rozbor vody

ano, mám
nemám

 

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Domácnosti
 

Odstranění tvrdosti, změkčení vody
Tvrdost vody způsobuje usazování vodního kamene v zařízeních pro ohřev vody, kde snižuje přestup tepla a v potrubí, kde snižuje průtočnost a navíc zhoršuje efektivitu praní a mytí.
Nabízíme úplné nebo částečné změkčení vody za pomocí téměř bezobslužných automatických změkčovacích filtrů, které odstraní tvrdost vody, tj. ionty vápníku a hořčíku s 99%ní účinností (na filtračním loži změkčovací pryskyřice – katexu).

Železo a mangan
Jeden z nejčastějších problémů domácností je zvýšený obsah železa a manganu, který způsobuje zanášení vodovodního potrubí a dodává vodě červené až hnědé zbarvení a kovovou chuť. Je vyloučeno použití vody pro praní.
Pro odstranění železa a manganu z vody slouží automatické filtry naplněné filtračním materiálem pyrolox. (Pro obnovení kapacity filtračního lože provádí ovládací jednotka automaticky zpětný proplach, při kterém jsou zachycené částice vyplaveny do odpadu)

Odstranění tvrdosti spolu s železem a manganem
Pokud se ve vodě vyskytuje zároveň vysoká tvrdost spolu se železem a manganem, pro jejich odstranění je výhodné použít unikátní systém, který odstraňuje ionty vápníku a hořčíku, železa a manganu, a současně zachycuje také organické látky a amonné ionty.

Dusičnany
Při zvýšeném výskytu dusičnanů ve vodě nabízíme na jejich odstranění automatické denitrifikační filtry s regenerovatelnou filtrační náplní anexu. Regeneraci provádí ovládací jednotka filtru automaticky, regeneračním činidlem je tabletovaný chlorid sodný (kuchyňská sůl).

ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Z VODY, DECHLORACE
Pro odstranění organických částic z vody a také pro odstranění chlóru se používá plně automatický filtr s filtrační náplní aktivního uhlí. Aktivní uhlí odstraní z vody většinu látek organického původu a některé látky anorganické, jako jsou chlor, pesticidy, těžké kovy apod. Odstraňuje z vody také nepříjemné pachy a celkově zlepšuje chuť upravované vody.

Dezinfekce
Bakteriologické zabezpečení vody lze řešit jedním ze dvou způsobů: proporcionálním dávkováním dezinfekčního prostředku, např. Savo originál na bázi chlornanu sodného pomocí dezinfekční dávkovací stanice nebo UV lampou.

Demineralizace
V některých případech není možné dosáhnout zlepšení kvality pitné vody jinak než vyčištěním na stanici reverzní osmózy, která se instaluje k jednomu výtokovému místu, z něhož je odebírána voda pro přímé použití.

Technologie reverzní osmózy dokáže z vody odstranit více než:

  • 95 % všech rozpuštěných látek
  • přes 99 % chlóru,
  • přes 90 % všech látek organických a bakterií.

Takto demineralizovaná voda je pro přímé požití nevhodná, proto je v další fázi vedena na postfiltr, kde je obohacena o minerální látky, které jsou lidskému organismu potřebné.

FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT
Pro filtraci mechanických nečistot jako je jíl, písek nebo bahno můžeme zvolit různé typy filtrů s vyměnitelnými filtračními vložkami z jemné tkaniny nebo nerezu o jemnosti filtrace 1, 5, 10, 20, 50, 100 nebo 150 mikronů.

Bytové domy
 

Bytové domy nejčastěji požadují odstranění tvrdosti. Vodní kámen snižuje přestup tepla ve výměnících a průtočnost potrubí - řešením je buď změkčení vody na změkčovacím filtru nebo převedení vápníku a hořčíku do formy nanokrystalků, které již nevytváří vodní kámen.

Pomůžeme Vám zvolit správný typ úpravny vody podle rozboru, množství bytů v domě a spotřeby vody za měsíc.

Ubytovací zařízení
 

Pokud je zdrojem vody vodovodní řád, aktuální je většinou změkčení vody, neboť tvrdost vody způsobuje usazování vodního kamene v zařízeních pro ohřev vody, kde snižuje přestup tepla a v potrubí, kde snižuje průtočnost a navíc zhoršuje efektivitu praní a mytí.

Pokud má ubytovací zařízení vlastní zdroj vody, je třeba komplexně posoudit její rozbor, a podle něj zvolit vhodný typ úpravny vody.

Obce
 

Každá voda pocházející z podzemního vrtu obsahuje množství anorganických, organických, biologických i mechanických látek.

Nejčastěji se odstraňuje tvrdost vody, železo, mangan, dusičnany a bakteriologické znečištění.

Na základě rozboru vody Vám navrhneme vhodný typ úpravny vody.


 

Kontaktujte nás

info@aquaproduct.cz
+420 543 235 105

Modřická 720/56B
664 48 Moravany

Podpořte nás

AQUA product, s.r.o.