Dotazník pro stanici reverzní osmózy

Denní provozní doba, po kterou bude demivoda potřeba (1 směna, 2 směny, nepřetržitě) hod
Denní spotřeba demineralizované vody (m3/h)
Provozní tlak vstupní vody (bar)
Požadovaný průtok upravené vody k odběrnímu místu (m3/h)
Požadovaný tlak upravené vody k odběrnímu místu při zadaném průtoku (bar)
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
Hodnota pH při 25⁰C
Tvrdost (mmol/l)
Obsah železa (mg/l)
Obsah manganu (mg/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)
CHSKMn (mg/l)
Obsah bakterií, podle druhu
Požadované chemické vlastnosti vody na výstupu z RO:
Tvrdost (mmol/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace