Dotazník pro uzavřený chladicí okruh s odvodem tepla výměníkem, s významnou obměnou chladicího média

Typ chladicího zařízení
Výkon chladicího zařízení (celkový) (kW)
Celkový objem vody v chladicím okruhu (m3)
Rozdíl nejnižší a nejvyšší teploty vody v okruhu    (oC)
Ztráty vody v chladicím okruhu (li/h)
Konstrukční materiály jsou v okruhu chladící vody: všechny druhy-mosaz, měď, nerez, uhlíkatá ocel, pozink..
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
pH
KNK4,5 ( m alkalita, celková alkalita) (mmol/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)
Obsah SO42- (mg/l)
Nerozpuštěné látky (mg/l)
CHSKMn (mg/l)
Tvrdost (mmol/l)
Požadavky výrobce zdroje chladu na kvalitu vody:
pH
KNK4,5 ( m alkalita, celková alkalita) (mmol/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)
Obsah SO42- (mg/l)
Nerozpuštěné látky (mg/l)
CHSKMn (mg/l)
Tvrdost (mmol/l)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace