Dotazník pro teplovodní okruh, tj. okruh s nejvyšší prac. teplotou do 115⁰C, s výskytem slitin hliníku a křemíku, které přichází do přímého kontaktu s teplonosnou látkou

Typ kotle
Výkon kotle (kW)
Počet kotlů (ks)
Celkový objem vody v topném okruhu (m3)
Uvažované ztráty vody v topném okruhu (li/den)
Konstrukční materiály, se kterými přijde voda kromě hliníku do styku - mosaz, měď, nerez, pozink…
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
El. vodivost (µS/cm)
Tvrdost (mmol/l)
Hodnota pH při 25⁰C
Obsah železa (mg/l)
Obsah manganu (mg/l)
Požadavky výrobce kotle na kvalitu vody:
Doplňovací voda
Hodnota pH při 25⁰C
Doplňovací voda
Tvrdost (mmol/l)
Doplňovací voda
El. vodivost (µS/cm)
Oběhová voda
Hodnota pH při 25⁰C
Oběhová voda
Tvrdost (mmol/l)
Oběhová voda
El. vodivost (µS/cm)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace