Dotazník pro teplovodní okruh, tj. okruh s nejvyšší pracovní teplotou do 115⁰C, v okruhu se vyskytují běžné kovové materiály (neplatí pro soustavy s výskytem slitiny hliníku)

Typ kotle
Výkon kotle (kW)
Počet kotlů (ks)
Celkový objem vody v topném okruhu (m3)
Konstrukční materiály, se kterými přijde voda do styku: všechny druhy-mosaz, měď, nerez, uhlíkatá ocel, pozink…
Množství doplňovací vody (li/den)
Požadovaný průtok při plnění okruhu (pokud má úpravna vody sloužit i pro plnění topného okruhu) (m3/h)
Požadovaný průtok při doplňování okruhu (m3/h)
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
Hodnota pH při 25⁰C
Tvrdost (mmol/l)
Obsah železa (mg/l)
Obsah manganu (mg/l)
m alkalita (KNK4,5 , celková alkalita) (mmol/l)
Požadavky výrobce kotle na kvalitu vody:
Doplňovací voda
Hodnota pH při 25⁰C
Doplňovací voda
Tvrdost (mmol/l)
Oběhová voda
Hodnota pH při 25⁰C
Oběhová voda
KNK8,3 (p alkalita, zjevná alkalita) (mmol/l)
Oběhová voda
Přebytek siřičitanu sodného Na2SO3 (mg/l)
Oběhová voda
Přebytek rozpuštěného fosforečnanu sodného Na3PO4 měřený jako P2O5 (mg/l)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace