Dotazník pro úpravnu vody pro parní kotel

Typ kotle
Výkon kotle
Počet kotlů (ks)
Pracovní tlak (bar)
Vratný kondenzát (%)
Požadovaný průtok upravené přídavné vody (m3/h)
Denní provozní doba (1 směna, 2 směny, nepřetržitě?)
Konstrukční materiály, se kterými přijde voda do styku: všechny druhy-mosaz, měď, nerez, uhlíkatá ocel, pozink…
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
Hodnota pH při 25⁰C
Tvrdost (mmol/l)
Obsah železa (mg/l)
Obsah manganu (mg/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)
Olej, tuky (mg/l)
Požadavky výrobce kotle na kvalitu napájecí vody:
Tvrdost (mmol/l)
Kyslík O2 (µg/l)
Hodnota pH při 25⁰C
Olej, tuky (mg/l)
Obsah SiO2 (mg/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)
veškerý CO2 (mg/l)
Obsah železa Fe (µg/l)
Obsahu Cu (µg/l)
Oxidovatelnost O2 (mg/l)
Obsah suspendovaných látek (µg/l)
Kyselina uhličitá CO2 vázaná (mg/l)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace