Dotazník pro otevřený chladicí okruh s atmosférickými chladiči, tj. okruh vybavený chladicími věžemi nebo obdobným zařízením, z nichž je teplo odváděno do atmosféry odparem chladicí vody a ohřátím proudu vzduchu

Typ chladicích věží
Počet chladicích věží (ks)
Počet nádrží pod chladicími věžemi
(jedna společná nebo má každá věž vlastní?) (ks)
Celkový objem vody v chladícím okruhu (m3)
Cirkulace vody v chladícím okruhu    (m3 /hod)
Rozdíl nejnižší a nejvyšší teploty vody v okruhu    (oC)
Max. odpar v chladicím okruhu (li/h)
Max. odluh v chladicím okruhu (li/h)
Případně jiné ztráty vody v chladicím okruhu (li/h)
Konstrukční materiály jsou v okruhu chladící vody: všechny druhy-mosaz, měď, nerez, uhlíkatá ocel, pozink..
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
pH
KNK4,5 (celková alkalita, m alkalita) (mmol/l)
CO2 agresivní (mg/l)
El.vodivost při 25⁰C (µS/cm)
Obsah chloridů Cl- (mg/l)
Obsah SO42- (mg/l)
Obsah S2- (mg/l)
Obsah NH4+ (mg/l)
Obsah železa a manganu Fe+Mn (mg/l)
Obsah kyslíku O2 (mg/l)
CHSKMn (mg/l)
Nerozpuštěné látky (NL) (mg/l)
Obsah chloru Cl2 (mg/l)
Tvrdost (mmol/l)
Požadavky výrobce chladicí věže na chemické vlastnosti vody:
pH
KNK4,5 (celková alkalita, m alkalita) (mmol/l)
CO2 agresivní (mg/l)
El.vodivost při 25⁰C (µS/cm)
Obsah chloridů Cl- (mg/l)
Obsah SO42- (mg/l)
Obsah S2- (mg/l)
Obsah NH4+ (mg/l)
Obsah železa a manganu Fe+Mn (mg/l)
Obsah kyslíku O2 (mg/l)
CHSKMn (mg/l)
Nerozpuštěné látky (NL) (mg/l)
Obsah chloru Cl2 (mg/l)
Tvrdost (mmol/l)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace